Til læreren

regler

fjernundervisning

Køb spillet

Start spil

Regler

Her får du et overblik over spillets opsætning og regler.

Syntaxia: Fanget af almen sprogforståelse

SLIP UD AF SYNTAXIA

Det kræver almen sprogforståelse at slippe levende ud af Syntaxia! Undervejs i spillet skal I løse sproglige opgaver og se korte videoer.

I Syntaxia gælder det om at samarbejde om at få hele gruppen fra startfeltet til Den Øverstes Fæstning for til sidst at undslippe underverdenen af sprognægtere og komme tilbage til klassen.

Sådan spiller i Syntaxia

Se denne korte spillevejledning om Syntaxia.

Regler

Sådan spiller i

Opsætning

Fire til seks spillere samles om ét Syntaxia-spil. Spillepladen lægges på bordet, og spillebrikken placeres på startfeltet. Spørgsmålskortene inddeles i syv områdespecifikke bunker og placeres rundt om spillepladen. Det øverste kort i hver kortbunke har en illustration af området på forsiden og en QR-kode på bagsiden. Gruppen af spillere deler sig op i to hold og bliver enige om, hvem der skal starte. Da gruppen undervejs i spillet skal se ni korte videoer, kræver det en computer, tablet eller telefon med internetforbindelse.

Start spil

Selvom spillerne er inddelt i to hold, betragtes de som én gruppe, og der spilles derfor med én spillebrik. Før gruppen må rykke ud af startfeltet, skal de se den første introduktionsvideo til Syntaxia. Scan QR-koden i regelhæftet for at se videoen. Gruppen må herefter rykke videre til Verballeddets Landsby.

Spørgsmål og point

I de syv områder af Syntaxia bliver hvert hold på skift stillet ét spørgsmål om almen sprogforståelse. Svarer et hold rigtigt på spørgsmålet, må de beholde spørgsmålskortet og betragte det som et point. Svarer et hold forkert, får de intet point, og kortet lægges tilbage under billedkortet. Efter de to spørgsmål er blevet stillet (uanset om I har svaret rigtigt eller forkert), må gruppen samlet rykke videre til næste område. Gruppen scanner QR-koden bag på områdekortet og ser videoen, inden to nye spørgsmål læses op – ét spørgsmål til hvert hold.

STX eller HHX?

Vejen til Den Øverstes Fæstning deler sig undervejs i to, og gruppens rute afhænger af uddannelsen: Spillere fra STX skal tage ruten gennem Den Latinske Fangelejr, og spillere fra HHX skal tage ruten gennem Kommunikationsanalytikernes Skattely.