Til læreren

regler

fjernundervisning

Køb spillet

Start spil

Fjernundervisning

Syntaxia: Fanget af Almen Sprogforståelse kan med stor fordel spilles som led i fjernundervisning. Få eleverne til at snakke sammen i en sjov og anderledes kontekst, når eleverne skal lære om sprog og grammatik i et dystopisk univers.

Spil SYNTAXIA ONLINE
Spil Syntaxia online

Hvad er Syntaxia?

Med Syntaxia: Fanget af almen sprogforståelse får dine elever mulighed for at arbejde med AP i en anderledes kontekst. Eleverne arbejder parvis om at slippe levende ud af Syntaxia ved at løse sproglige opgaver inden for fagets emner.

Opgaverne træner eleverne i emner fra AP såsom sætningsanalyse, sproghistorie, semantik og pragmatik.

Onlineudgaven af spillet tager omtrent 30-40 minutter for eleverne at genenmføre.

Regler

Sådan spiller i

Virtuel platform

For at spille Syntaxia online, kræves det, at eleverne kan arbejde sammen i grupper på Teams, Zoom, Messenger, Meet eller en anden virtuel platform. Når eleverne er logget på en sådan platform, kan spillet starte.

Opstart

Eleverne spiller Syntaxia to og to, så eleverne  skal inddeles i grupper parvis.

Del din skærm på fx Zoom, Meet, Teams el. lign., og vis eleverne, hvordan de logger på med spillets kode. I ser introduktionsvideoen i fællesskab. Husk evt. at aktivere undertekster ved at klikke på knappen CC i videoens bundlinje.

Spil i grupper

Send grupperne ud i hver sit møderum. De føres nu videre i Syntaxia, og da spillet er lineært opbygget, guides de via spillet videre i spillets forløb.

Når eleverne har besvaret to spørgsmål til et område (uanset om de svarer rigtigt eller forkert), rykker de videre til næste område. Hver gang de ankommer til et nyt område, skal de først se en kort video.

Mind eventuelt eleverne om, at de kan finde hjælp i den såkaldte "førstehjælps-grammatik" i øverste højre hjørne, når de arbejder med spørgsmålene.

Spørgsmål og point

Spørgsmålene fungerer ligesom traditionelle spørgsmålskort, så eleverne skal mundtligt diskutere spørgsmålet og blive enige om et svar. Når de er enige, kan de klikke “Vis svar”, hvorefter de vurderer, om de har svaret korrekt.

I onlineudgaven samarbejder eleverne om at slippe ud af Syntaxia, så man behøver ikke notere point. Hvis man ønsker at notere point, giver et korrekt svar i første forsøg ét point.

Afslutning

Når eleverne er sluppet ud af Syntaxia, samler I op på spillet i plenum. Skulle nogle grupper blive færdige før andre, kan du med fordel sætte dem til at arbejde med en af efterbehandlingsøvelserne.

I fællesskab taler I om, hvad der var svært/sjovt/underligt ved spillet. Du beder eleverne tænke over og forklare, hvordan hvert område i Syntaxia repræsenterer et fagligt emne i AP. Hvorfor er de troldelignende sprognægtere i Verballeddets landsby fx ikke i stand til at forstå andet end bevægelse og handling? Hvordan hænger det sammen med verballeddets funktion? Og hvorfor kæmper sprognægterne i Subjekternes arena konstant om at tage styringen? Hvordan hænger det sammen med subjektets funktion? Osv.

Hvis I spiller sammen som klasse:

Hvis du vil spille med alle eleverne samtidigt, kan du som lærer fungere som gamemaster/ordstyrer. I så fald deler du din skærm, styrer spillets gang og læser alle spørgsmålene op i et fælles møderum. Eleverne er stadig delt ind i hold a to elever, og de har mulighed for at diskutere spørgsmålene indbyrdes i mindre møderum, før de melder ind med deres bud ved håndsrækning, tilråb el. lign. på fællesplatformen. Såfremt I vælger denne metode, bør I vælge en holdkaptajn til hvert hold, så I undgår, at alle elever taler i munden på hinanden. Her kan det være en fordel at lade nogle andre end de stærkeste elever fungere som holdkaptajner.